Logo
Wydrukuj tę stronę

Borys Budka po posiedzeniu RBN

Borys Budka po posiedzeniu RBN

Zwracaliśmy uwagę, by w sposób maksymalny doposażyć szpitale, które borykają się z problemami dostępu do podstawowych narzędzi, środków higieny osobistej i zabezpieczenia dla polskich lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych - mówił po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego Borys Budka.Przewodniczący PO podkreślił też, że na spotkaniu z prezydentem argumentował za rozszerzeniem ogłoszonego przez rząd programu wsparcia dla przedsiębiorstw, który - w dotychczasowym kształcie - Platforma uważa za niewystarczający.

- Potrzeba w sposób jasny i czytelny zwolnić pracowników i pracodawców na okres co najmniej trzech miesięcy z obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie społeczne. Nie może być tak, że z powodu obciążeń fiskalnych Polacy będą masowo zwalniani - tłumaczył Budka.

 

 

xnews