Logo
Wydrukuj tę stronę

Nowe stacje tankowania CNG!?

Nowe stacje tankowania CNG!?

W ciągu najbliższych lat na drogach ekspresowych, oraz autostradach ma powstać 85 stacji tankowania CNG, czyli gazu ziemnego, którym napędzane są główne duże pojazdy.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opublikowała plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego, jak również punktów tankowania wodoru w Miejscach Obsługi Podróżnych.

Mowa tutaj o zatokach z parkingowych i infrastruktury. Powstaje jednak pytanie czy inwestycja się opłaci?

Najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli podaje, że w latach 2000-2016 zarejestrowano w Polsce niespełna 9,2 tys. pojazdów napędzanych CNG, LNG, energią elektryczną czy wodorem. Niemniej ile pojazdów w Polsce korzysta z CNG nie wiadomo, gdyż nie ma precyzyjnych danych.

W tej chwili dostępne są tylko trzy modele, które można kupić z fabryczną instalacją CNG. Co więcej mnóstwo firm trudniących się montażem instalacji wycofało ofertę CNG.

W związku z powyższym ilość pojazdów jeżdżących na CNG nie będzie wzrastać tylko spadać. Inwestycja zatem może być kosztowna, aczkolwiek nietrafna.

 

 

Zd24