Logo
Wydrukuj tę stronę

Zachodni sąsiedzi zabiegają o polskich specjalistów

 Zachodni sąsiedzi zabiegają o polskich specjalistów

Portal organizacji rozwoju gospodarczego w Lipsku, który należy do naszych niemieckich sąsiadów informuje, że na dzień dzisiejszy do pracy potrzebują 12 tys. specjalistów różnych dziedzin.

Liczba ta ma się zwiększyć, ponieważ do 2030 r. w owym regionie zapotrzebowanie sięgnie 87 tys. miejsc pracy.

Inwestycja w reklamę, która ma zachęcić polskich inżynierów, informatyków, programistów, mechatroników itp., to szereg bilbordów, które usytuowano wzdłuż polskiego odcinka autostrady A2, których hasło przewodnie brzmi ,,Pracuj w Lipsku’’.

Jeśli dojdzie do tego, iż nasi specjaliści podążą za etatami, oraz satysfakcjonującymi pensjami, Polsce pozostanie liczyć straty pod kątem wykształconych ludzi. Co prawda edukowaliśmy się w kraju z nadzieją na lepsze jutro, jednak po latach zdobywania fakultetów i zawodu przed nami wciąż tylko nadzieja.

 

zd24